คำว่า ' พรหมจรรย์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า study of Buddhist metaphysics
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : brahmacharya
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท
ความหมายภาษาไทย : การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ