คำว่า ' จท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Harbour Department
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : HD.
คำที่คล้ายกัน : กรมเจ้าท่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ