คำว่า ' จ.ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai lesser era
คำที่คล้ายกัน : จุลศักราช
ความหมายภาษาไทย : ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ