คำว่า ' จ.ม. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า letter
คำที่คล้ายกัน : จดหมาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ