คำว่า ' จ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า province
คำที่คล้ายกัน : จังหวัด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ