คำว่า ' พนัง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dam
หน่วยนับ : แห่ง
ตัวอย่างประโยค : พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงกล่าวถึง พนัง มีความหมายว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นคันยาวไปตามพื้นดิน เพื่อป้องกันอุทกภัย
ความหมายภาษาไทย : ทำนบกั้นน้ำขนาดใหญ่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ