คำว่า ' พนักงานขาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า salesman
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : salesperson; salesclerk; sales woman
คำที่คล้ายกัน : คนขาย, ผู้ขาย
คำตรงกันข้าม : คนซื้อ, ผู้ซื้อ
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ