คำว่า ' ค.ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Christian era
คำที่คล้ายกัน : คริสต์ศักราช
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ