คำว่า ' ค.ร.น. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า least common multiple
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lowest common multiple
คำที่คล้ายกัน : คูณร่วมน้อย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ