คำว่า ' พงศาวลี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า genealogical diagram
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : family tree
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น
ความหมายภาษาไทย : แผนลำดับเครือญาติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ