คำว่า ' พก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า carry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bring; take
ตัวอย่างประโยค : แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ
ความหมายภาษาไทย : เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ