คำว่า ' แฝด ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า twin
คำที่คล้ายกัน : สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด
หน่วยนับ : คู่
ตัวอย่างประโยค : เธอคลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาลศิริราช
ความหมายภาษาไทย : เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน), ติดกันเป็นคู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ