คำว่า ' เฝ้ายาม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า to be on sentry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : keep watch; keep vigil over
คำที่คล้ายกัน : ดูแลรักษา, ตรวจตรา, คุ้มครองรักษา
ตัวอย่างประโยค : นายสิบและพลตำรวจต่างแย่งกันไปเฝ้ายามที่เรือนจำ
ความหมายภาษาไทย : ระมัดระวังรักษาเหตุการณ์ในยามกลางคืน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ