คำว่า ' ฝรั่งเศส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า France
คำที่คล้ายกัน : ประเทศฝรั่งเศส
หน่วยนับ : ประเทศ
ตัวอย่างประโยค : สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส
ความหมายภาษาไทย : ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ