คำว่า ' ฝรั่ง 1 ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า western
ตัวอย่างประโยค : กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ
ความหมายภาษาไทย : คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ