คำว่า ' ฝรั่ง 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า westerner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : white man; European and American
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI
ความหมายภาษาไทย : ชนชาติผิวขาว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ