คำว่า ' ฝนแล้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า drought
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rain-shortage; dry spell
ตัวอย่างประโยค : ถ้าปีใดฝนขาดช่วงหรือฝนแล้ง พืชผลเสียหาย รายได้ของเกษตรกรก็น้อยลงไปด้วย
ความหมายภาษาไทย : ภาวะไร้ฝน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ