คำว่า ' ฝนลงเม็ด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rain
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (rain) fall
คำที่คล้ายกัน : ฝนตก
ตัวอย่างประโยค : อย่าให้ลูกออกไปเล่นข้างนอกนะ มีฝนลงเม็ดแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ