คำว่า ' ฝนฟ้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rain
คำที่คล้ายกัน : ฝน
ตัวอย่างประโยค : พิธีไสยศาสตร์เพื่อบังคับธรรมชาติซึ่งสมมติให้มีตัวตนเป็นผีสางเทวดาต้องอำนวยฝนฟ้าให้แก่ตนจะได้ไม่ต้องอดตาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ