คำว่า ' ฝนเทียม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า artificial rain
คำที่คล้ายกัน : ฝนหลวง
ตัวอย่างประโยค : การโปรยสารเคมีทำฝนเทียมทำให้อากาศสกปรก
ความหมายภาษาไทย : ฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ