คำว่า ' ฝนชะลาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rain washing away the mango inflorescence
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : January rain
คำที่คล้ายกัน : ฝนชะช่อมะม่วง
ความหมายภาษาไทย : ฝนที่ตกชะช่อมะม่วง, ฝนที่ตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ