คำว่า ' ฝนชะช่อมะม่วง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
คำที่คล้ายกัน : ฝนชะลาน
ตัวอย่างประโยค : ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ
ความหมายภาษาไทย : ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ