คำว่า ' ฝนกรด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า acid rain
ตัวอย่างประโยค : สาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงพิษภัยของการบริโภคฝนกรด
ความหมายภาษาไทย : น้ำในอากาศที่กลั่นตัวลงสู่พื้นดิน ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นกรด ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ