คำว่า ' ฝน 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า grind
คำที่คล้ายกัน : บด, ตำ, ถู, โขลก
ตัวอย่างประโยค : ผู้ปรุงยาสมุนไพรสมัยก่อนมักใช้วิธีฝนยาเพื่อให้ยาละเอียด
ความหมายภาษาไทย : ทำให้ละเอียด, ทำให้เป็นผง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ