คำว่า ' ฝน 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sharpen
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : whet; rub
คำที่คล้ายกัน : ขัด, เหลา, ตะไบ, ลับ, ขูด
ตัวอย่างประโยค : นายพรานกำลังฝนหินให้มีปลายแหลมคมเพื่อใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์
ความหมายภาษาไทย : ทำให้แหลม, ทำให้คม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ