คำว่า ' งบการเงิน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า financial budget
ตัวอย่างประโยค : บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
ความหมายภาษาไทย : ฐานะทางการเงิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ