คำว่า ' ผู้พัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า colonel
คำที่คล้ายกัน : พัน, ผู้พัน
ตัวอย่างประโยค : สุรเดชได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พัน
ความหมายภาษาไทย : ยศทหารชั้นสัญญาบัตรรองจากนายพล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ