คำว่า ' กกท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sports Authority of Thailand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : SAT
คำที่คล้ายกัน : การกีฬาแห่งประเทศไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ