คำว่า ' แฝกหอม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า elephant grass
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : species used medicinally
คำที่คล้ายกัน : แฝก, ต้นแฝกหอม
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : ชาวบ้านกำลังนำใบแฝกหอมมามุงหลังค้าบ้าน
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ