คำว่า ' กกจ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Department of Employment
คำที่คล้ายกัน : กรมการจัดหางาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ