คำว่า ' กก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า committee
คำที่คล้ายกัน : กรรมการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ