คำว่า ' กก. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kilogramme
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : kg
คำที่คล้ายกัน : กิโลกรัม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ