คำว่า ' ก.ม. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า law
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : L.
คำที่คล้ายกัน : กฎหมาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ