คำว่า ' ก.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of the Civil Service Commission
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ