คำว่า ' ก.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า February
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Feb.
คำที่คล้ายกัน : กุมภาพันธ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ