คำว่า ' ก.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Judicial Service Commission
คำที่คล้ายกัน : คณะกรรมการตุลาการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ