คำว่า ' ก.ค. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of the Teacher Civil Service Commission
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : OTCSC
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ