คำว่า ' ก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gram
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gramme; g
คำที่คล้ายกัน : กรัม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ