คำว่า ' ปิ่น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hairpin
คำที่คล้ายกัน : ปิ่นปักผม
หน่วยนับ : อัน
ตัวอย่างประโยค : ผู้หญิงในประเทศฉ้วยหลัวมักมีปิ่นทองหรือปิ่นเงินปักผม
ความหมายภาษาไทย : เครื่องประดับสำหรับปักผม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ