คำว่า ' ปี่ไฉน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai flute
หน่วยนับ : เลา
ตัวอย่างประโยค : เครื่องเป่าใบไม้สามารถแยกได้เป็นปี่อ้อ, ปี่ไฉน,ปี่ชวา
ความหมายภาษาไทย : ปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า เลาปี่ ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า ลำโพง ทำด้วยไม้หรืองา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ