คำว่า ' ปีเกิด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า birth year
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : year of birth
ตัวอย่างประโยค : รีเลชันนักศึกษาประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด
ความหมายภาษาไทย : ปีที่ถือกำเนิดขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ