คำว่า ' ปาน 2 ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า like
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : similar; as
คำที่คล้ายกัน : เหมือน, ราว, ราวกับ
ตัวอย่างประโยค : เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก
ความหมายภาษาไทย : คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ