คำว่า ' ปาทังกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า patanga
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a species of grasshoppers; locust
คำที่คล้ายกัน : ตั๊กแตนปาทังกา
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด
ความหมายภาษาไทย : ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ