คำว่า ' ปลาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : point; tail
ตัวอย่างประโยค : อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้
ความหมายภาษาไทย : ตอนยอด, ตอนที่สุด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ