คำว่า ' ปลุกพระ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : perform magic spell on a Buddhist image
ตัวอย่างประโยค : เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
ความหมายภาษาไทย : บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ