คำว่า ' ปัจจัย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า requisite
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : necessary thing; necessities of life; subsistence; means of livelihood
หน่วยนับ : อย่าง
ตัวอย่างประโยค : อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ความหมายภาษาไทย : เครื่องอาศัยยังชีพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ