คำว่า ' จดจำ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า remember
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bear in mind; keep in mind; recall
คำที่คล้ายกัน : จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้
คำตรงกันข้าม : หลงลืม
ตัวอย่างประโยค : การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ
ความหมายภาษาไทย : กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ