คำว่า ' จด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be contiguous
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : adjoin; border
คำที่คล้ายกัน : ติด, เชื่อม
คำตรงกันข้าม : ห่าง, แยก
ตัวอย่างประโยค : ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า
ความหมายภาษาไทย : จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ