คำว่า ' จด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า write
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : write down; mark down; record; take note; copy
คำที่คล้ายกัน : กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก
ตัวอย่างประโยค : ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ