คำว่า ' จงอาง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king cobra
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hamadryad; Naja hannah
คำที่คล้ายกัน : งูจงอาง
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : หล่อนประคบประหงมลูกราวกับจงอางหวงไข่
ความหมายภาษาไทย : ชื่องูพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ